วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Conservation

ผู้ที่มองทุกสรรพสิ่งได้อย่างเข้าถึง  มีอยู่ 2 ประเภท

   1. นักปรัชญา(ธรรมะ)   (มองเห็นปรัชญา,ธรรมะ ในทุกสรรพสิ่ง)
       ยกตัวอย่างเช่น "พระ" ท่านตอบปัญหาความทุกข์ฯลฯ ของเรา ได้อย่างแม่นยำ เหมือนตาเห็น

   2. นักศิลปะ  (มองเห็นศิลปะ ในทุกสรรพสิ่ง)
       ยกตัวอย่างเช่น "คนศิลป์" จะมองเห็น รูป ร่าง แสง เงา แม้แต่เซลล์เล็กๆ ฯลฯ ของสิ่งนั้นๆ 

อาพระ ( 31 มีค.56 )
------------------------------------

หมายเหตุ  ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปรัชญาธรรมะและมีศิลปะ ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไร คุณก็มีแนวโน้ม "มองทุกสรรพสิ่งได้อย่างเข้าถึง" 

ศิลปะ(ศาสตร์ศิลป์) :  มีอยู่ทุกทีทุกอาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์, แพทย์, หมอ, ครู, นักเรียน, นักแสดง, พระ, นักการเมือง, ขอทาน.!,ฯลฯ 
ปรัชญา(ธรรมะ)..! :  ก็มีอยู่ทุกทีทุกอาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์, แพทย์, หมอ, ครู, นักเรียน, นักแสดง, พระ, นักการเมือง, ขอทาน.!,ฯลฯ 

คำศัพท์  
คำว่า " มองทุกสรรพสิ่งได้อย่างเข้าถึง "  ไม่ได้แปลว่า " รู้ทุกอย่าง
คำว่า " นัก "  ใช้กับคนที่ชำนาญ
คำว่า " ชำนาญ "  เกิดขึ้นกับคนที่ ศึกษาฝึกฝน ทำอยู่เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาด

ลางสังหรณ์..!
------------------------------------
Arphraonline  Assay 
                                                                                                                                      Google +   (P5)  .
...............*** ♥ อนุรักษ์ โลก  ♥ ***.................


ღ.~~~~~~~~~~~*•....•*~~~~~~~~~~~.ღ

...ตึกร้อยปี...หาวิธี...อนุรักษ์...
...เชิดชูศักดิ์...สำคัญ...ให้สืบไว้...
...ป่าล้านปี...หาวิธี...เผาทำลาย...
...เริ่มแผนร้าย...แกล้งให้...ป่าเสื่อมโทรม..!! 

[ผู้แต่ง...อาพระ] (1กพ56, แก้ไข 24คต56 เวลา11.55)
ღ.~~~~~~~~~~~*•....•*~~~~~~~~~~~.ღ
ส า ร ค ดี


"นกร้อง"


"สารคดี สัตว์ป่าในประเทศไทย"

"15 สัตว์ป่าสงวนของไทย"


"ระบบนิเวศป่าไม้"


         

........*** ♥ เว็บเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  ♥ ***.........

ღ.~*•.♥ การรักษาโลก คือ การรักษาอนาคตฯลฯลูกหลาน ♥.•*~.ღ

                                                     ♥ World Wide Fund for Nature (wwf) (wiki,วิกิ) [กองทุนสัตว์ป่าโลก] (en/th)

                                                     ♥ Cites (ไซเตส) (wiki) [สัญญาการค้า สัตว์,พืช ที่ใกล้สูญพันธ์] (en)

                                                      Stop Rhino Poaching [หยุดทำลายแรด] (en)

                                                      Thailand Elephant [ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย] (en/th)

                                                      Elephant Conservation [การอนุรักษ์ช้าง] (en)

                                                      Conservation International [นานาชาติ "อนุรักษ์" (สากล) ] (en)

                                                     ♥ Change.org [เว็บไซต์รณรงค์/กลึ่งประท้วง] 
---------------------------------------------------------------ลงชื่อ........................(อาพระ)ผู้จัดทำ
Interesting Sites
***
เกี่ยวกับการเขียน : ข้อมูลต่างๆจะถูกปรับปรุ่งและเปลี่ยนแปลง(Aftershock)ให้ดีขึ้น เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (สัดส่วนภาพ Google Chrome)